aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
  aspiro organisationsutveckling    organisationsutveckling
    prestation lönsamhet livskraft


aspiro organisationsutveckling
vill utveckla organisationer till
ökad prestation, lönsamhet och livskraft


aspiro är latin och betyder ”andas, utvecklas”
att andas är att leva, att leva är att utvecklas


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design

 

2015-11-15