aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Chefshandledning i grupp - "Utvecklingsgrupp"
är ett program för chefer och ledare som syftar till individuell ledarutveckling i grupp. Målet är att varje person ska lyfta sitt ledarskap till en ny nivå samt utvecklas personligt, som människa. Oavsett var deltagarna står – i ledarskapet, i livet – ger programmet ökad medvetenhet, vilja och handlingskraft.

 

En grupp består av deltagare från olika företag som träffas regelbundet under 8-10 månader, en halv dag per tillfälle. Vårt val av gruppen som kontext ger även deltagarna möjlighet till ett unikt nätverk med samvaro på ett djupare plan med andra ledare i näringslivet.

Under ledning av en erfaren handledare får deltagarna individuell handledning i grupp på egna frågor och dilemman. Vår utgångspunkt är att varje deltagare ska få utrymme att uttrycka sin verklighet och få återkoppling på detta. Samtidigt ges tillfälle att lära och reflektera kring övriga deltagares frågeställningar samt träning i att coacha varandra.

 Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling
Individuell ledarutveckling Coaching
Individuell ledarutveckling
      - Specialanpassat program

Chefshandledning i grupp
Ledarutvecklingsprogram

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design