Individuell ledarutveckling - coaching

Omdömen från chefer och ledare

”Jag har utvecklats som ledare och människa, fått helhetsperspektiv och verktyg som hjälper mig i min fortsatta utveckling. Agnetas sätt att coacha, utmana och vidareutveckla har fått mig att se och upptäcka saker kring mig själv som inneburit stora kliv i min utveckling”.
/gruppchef, läkemedelsföretag

”Min avsikt med coachsamtalen var att bli en tydligare ledare, både för mig själv och för organisationen. Det har varit ett intressant och intensivt arbete. Med Agnetas hjälp har jag efter dryga 8 månader kommit en bra bit på väg och jag har fått insikt och verktyg att förverkliga mina tankar och idéer.
Inför varje samtal hade jag en förväntan och en glädje, efter samtalen hade glädjen förstärks och jag känner mig stark och kapabel….. Det är skönt att kunna prata fritt med en coach som har så mycket integritet, empati och professionalism. Många knutar och problemställningar har hittat en upplösning i samtalen med Agneta. Hennes ödmjukhet och proffsighet gör att allt känns möjligt att prata om. Agneta inspirerar till att se nya infallsvinklar, otroligt inspirerande!”
/HR-chef, bostadsföretag

”Agneta har varit en ventil för mig under våra 4 träffar och inte bara en ventil där man får öppna sitt hjärta utan hon har givit mig redskapen för att förbättra relationerna i arbetsgruppen, lärt mig tackla problem med enskilda medarbetare, givit mig självförtroende och gjort mig medveten om att det finns valmöjligheter. Det här stämmer in både på det personliga planet och i mitt yrkesliv”.
/verksamhetschef, utbildningsföretag

"Jag har haft stor hjälp av att först förstå hur jag själv fungerar för att hitta nya lösningar och infallsvinklar på mina vardagsproblem som ledare med hjälp av samtal och praktiska modeller eller övningar. Jag har inte alltid känt att jag har den rätta gnistan när jag kommer dit vilket ofta beror på att jag är mitt uppe i det jag gör. Agneta har då förmågan att få mig känna motivation av att utveckla mig själv under samtalets gång." 
/gruppchef, tjänsteföretag

”Jag har under flera år använt Agneta som coach och strategiskt bollplank i mitt arbete och är mycket nöjd. Hon har en enastående förmåga att lyssna och komma med kloka synpunkter och konkreta verktyg som inte bara rör arbetsrelaterade problem utan även livet utanför arbetet. Agneta har synnerligen väl förstått sambandet mellan ett balanserat privatliv och ett effektivt arbetsliv. Jag har genom åren bollat många praktiska och strategiska frågor och problem med Agneta som alltid varit ett stort stöd och hjälp i mitt arbete och i min personliga utveckling. Jag unnar alla chefer en coach som Agneta”.

/VD, utbildningsföretag

”Coachingen med Agneta har gett mig väldigt mycket. Jag är idag en betydligt säkrare ledare som vågar ifrågasätta saker och ting på ett bättre sätt och också vara tydligare i mina förväntningar. Jag ställer idag betydligt mer öppna frågor och vågar invänta svaren istället för att komma med svaren själv. Det har bland annat lett till ett ökat ansvarstagande och delaktighet hos medlemmarna i gruppen. Som person vågar jag nu säga nej och sätta gränser på ett annat sätt än tidigare. Jag har vuxit – både som människa och ledare”.
/gruppchef, tjänsteföretag

”Jag tycker att Agneta är en fantastisk coach och jag har hitintills inte mött någon som gett mig en sådan trygghet i rollen som ledare. Jag upplever henne som väldigt kompetent och resan vi gjort känns så bra – mycket för att hon har förmågan att snabbt fånga upp frågeställningar och alltid är väldigt ödmjuk. Min känsla efter varje gång vi setts är att jag är stärkt i min roll och att jag verkligen fått komma fram till svaren själv med hennes stöd och inte fått ett facit i handen”.
/gruppchef, tjänsteföretag

Jag har haft den stora glädjen att samarbeta med Agneta på flera plan och under flera års tid. Som coach har Agneta bidragit till min personliga utveckling på flera plan. Att hitta balans i mitt liv och i min ledarroll. Agneta har fått mig att se mina styrkor och stärka upp det som jag behöver få stöd i. Jag har fått en mängd olika verktyg som jag haft glädje och nytta av under de gångna åren. Vårt arbete hoppas jag kommer fortsätta. Att bolla med någon som inte är inne i min egen organisation har känts mycket värdefullt. Tack Agneta.
/verksamhetschef, skolverksamhet