aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Individuell ledarutveckling - Coaching
Individuell ledarledarutveckling i form av coaching är skräddarsydd individuell utveckling som syftar till att utveckla det personliga ledarskapet i den faktiska arbetssituationen, vilket i sig skapar förutsättningar till att uppnå uppsatta affärsmål.

 

Coaching ger dig tid för reflektion och strategiskt tänkande och du blir bättre på att planera, hitta lösningar och ta tillvara möjligheter. Ofta har du svaren själv men behöver en professionell kraft utifrån som hjälper dig att formulera dem. Du blir bättre på att sätta tydliga mål och att förverkliga dem. Många människor upplever även ökad motivation, arbetsglädje och livskvalitet.

Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst möte mellan chef och coach. Om vilja till fortsättning finns, startar vi med att kartlägga nuvarande situation avseende såväl ledarskap som livs- och arbetssituation och du som ledare definierar de mål du vill uppnå genom vår coachande dialog. Genom coachingen får du som chef tillgång till verktyg och modeller att använda i din ledarroll för att varaktigt utveckla såväl medarbetare som verksamhet.

Coachingen genomförs vanligen vid 8–10 tillfällen ca en gång per månad med uppehåll för semestrar. Varje tillfälle omfattar 1.5 timme.

Omdömen från chefer och ledare >


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling
Individuell ledarutveckling Coaching
Individuell ledarutveckling
      - Specialanpassat program

Chefshandledning i grupp
Ledarutvecklingsprogram

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design