aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Ledarutvecklingsprogram
Målet med våra ledarutvecklingsprogram är att ge chefer och ledare insikter kring den egna ledarrollen samt tillhandahålla praktiska verktyg som kan tillämpas i ledarskapet på hemmaplan.

Vår ambition är att insikter, kunskaper och utvecklingsmöjligheter skall integreras i varje individ både genom egen upplevelse och genom teori. Därför är våra utvecklingsprogram varvade med teori, egen reflektion, gruppövningar och dialog mellan kursdeltagarna. Vi presenterar relevanta teorier, verktyg och modeller som deltagarna praktiskt får arbeta med såväl under programmet som i sin specifika arbetssituation.

Exempel på övningar hämtar vi ofta från deltagarnas egen verklighet, för att möjliggöra maximalt lärande och autenticitet som naturligt kan appliceras på arbetet i vardagen. Vi skapar tillsammans med deltagarna en lärande miljö där alla deltagares kunskaper och erfarenheter blir viktiga bidrag.

 

Samtliga ledarutvecklingsprogram har stor pedagogisk bredd eftersom vårt syfte är att tillgodose olika inlärningsstilar.

Uppföljning och utvärdering av utvecklingsinsatserna tillsammans med deltagarna i ledarutvecklingen är en självklar del av vår pedagogiska modell.

Vi genomför bl a:
• Ledarutvecklingsprogram för nya chefer

• Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer

• Utveckla ditt coachande ledarskap

• Att leda förändring och hantera motstånd

• Att leda avveckling och hantera uppsägningar

Vi anpassar alltid våra ledarutvecklingsprogram utifrån företagets specifika behov och önskemål.

Omdömen från kursdeltagare >


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling
Individuell ledarutveckling Coaching
Individuell ledarutveckling
      - Specialanpassat program

Chefshandledning i grupp
Ledarutvecklingsprogram

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design