aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Individuell ledarutveckling - Specialanpassat program
Program för individuell ledarutveckling riktar sig till dig som är ny i ledarrollen och som behöver öka medvetenheten om dig själv som ledare samt få tillgång till viktiga ledarverktyg. Alternativt har du varit chef ett tag och vill uppdatera din verktygslåda utan att behöva gå omfattande kurser.


Programmet omfattar en samtalsserie om 10 tillfällen à 1.5 timmar med 3 – 4 veckors uppehåll mellan varje tillfälle. Varje träff har ett förutbestämt tema och följer en relativt fast struktur, men där din verklighet tas in i rummet och ges utrymme. Varje tillfälle har alltså inslag av såväl undervisning som processarbete och handledning. Samtalen leds av en erfaren konsult med gedigen utbildningsbakgrund och egen erfarenhet av ledarrollen.

Programmet ger dig tillgång till flera viktiga ledarverktyg och speglar de olika delarna av ditt ledarskap där du får en tydligare bild av dig själv i ledarrollen, dina styrkor och utvecklingsområden.Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling
Individuell ledarutveckling Coaching
Individuell ledarutveckling
      -
Specialanpassat program

Chefshandledning i grupp
Ledarutvecklingsprogram

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design