aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Om aspiro organisationsutveckling ab
aspiro organisationsutveckling är ett konsultföretag som ägs och leds av Agneta Ritums, som har ca 20 års erfarenhet som verksam organisationskonsult.

Till verksamheten finns ett nätverk av konsulter med olika inriktning och bakgrund. Samtliga är välutbildade med lång erfarenhet inom sina områden.

Våra kunder finns i alla branscher, allt från stora till mindre och medelstora företag.Vår vilja är att utveckla organisationer till ökad prestation, lönsamhet och livskraft. Vi vill göra verklig skillnad, skapa resultat tillsammans med våra kunder, genom att skapa engagemang och delaktighet och därmed vilja till utveckling och förändring.

Vi vet att utveckling både handlar om människa OCH struktur. Därför fokuserar vi inte bara på det ena eller det andra. Vi ser till helheten och tar hand om båda aspekterna.

Vi skapar resultat genom lång praktisk erfarenhet av utvecklingsarbete och gedigen kompetens inom management och beteendevetenskap.

Vi levererar, återkopplar och utvärderar alltid våra uppdrag i ett nära samarbete med våra kunder.Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro
Om företaget
Affärsidé och vision

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design