aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

aspiro organisationsutveckling ab

Vår affärsidé
Vi utvecklar organisationer till ökad prestation, lönsamhet och livskraft genom fokus på både människa och struktur. Vi ska vara det självklara valet när en organisation och dess medarbetare behöver utvecklas.


Vår värdegrund
Vi arbetar utifrån ett en helhetssyn på människan och sätter dialog, kontakt, det egna ansvaret och att vara ”här och nu” i centrum.

Vi respekterar och värdesätter mänskliga olikheter och kulturell mångfald.

För oss är tillåtande viktigt – det som är, det är, just nu.

Vi strävar efter att skapa medvetenhet och därifrån arbeta vidare med det som individen, gruppen eller organisationen behöver.

För oss är tillit, respekt och humor viktiga ledord i vårt arbete.

Vi tror på öppenhet och enkelhet.

Vår grundsyn på människan återspeglas i alla våra åtaganden.

Vi följer god konsultativ etik i alla sammanhang.


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro
Om företaget
Affärsidé och vision

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design