aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
Hantera förändringsprocesser framgångsrikt
Företag och organisationer möter ständigt nya krav och förändringstakten är hög. Organisationen med dess medarbetare behöver anpassa sig – och helst – ligga steget före sin omvärld och konkurrenter.

Utmaningen ligger inte främst i att identifiera åt vilket håll företaget ska gå, utan att verkligen genomdriva utvecklingen så att den finns etsad i varje medarbetares medvetande, hjärta och händer. Nyckeln ligger i att lyckas skapa förståelse, medvetenhet, vilja och förmåga hos varje medarbetare, så att denne vill och kan ge sitt bidrag till den förändring och utveckling företaget vill åstadkomma.

Vi har ett gediget kunnande och erfarenhet av förändringsprocesser och vad som krävs för att de ska lyckas. Vi arbetar både med den strukturella och den mänskliga delen av förändring.

Genom hela processen har vi ett nära samarbete med ledarna för verksamheten, ofta i form av chefscoaching, såväl individuell som i grupp.

Några exempel på situationer då vårt stöd skapar framgång:

• Effektivisering och införande av nya arbetssätt
• Omorganisation
• Förvärv och fusion
• Avveckling och outsourcing

Vår forskning inom området avveckling, med fokus på vad som händer med de medarbetare som blir kvar efter en uppsägning, visar på vikten av att vidta kraftfulla åtgärder för dessa individer. Uppsägningar sänker inte bara kostnader utan även engagemang och motivation hos dem som är kvar – med risk att även dessa personer slutar, men på frivillig väg.

Vi har en väl utvecklad metodik, baserad på praktisk erfarenhet och en gedigen teoretisk underbyggnad, med vilken vi stödjer företag och organisationer som snabbt vill återhämta sig och säkerställa vilja, kraft och motivation hos kvarvarande medarbetare efter en uppsägningsprocess.

•••

Under rubriken "Överlev krisen" har TRR-tidningen skrivit om förändringsprocesser i samband med omställningar. "Avslut är rätt medicin" skriver Agneta Lundgren.
Utdrag ur tidningen TRR nr 3-2008 (PDF)

 

 


Organisationsutveckling
Skapa effektivitet i organisationen
Mätning och styrning som ger resultat
Hantera förändringsprocesser framgånsrikt
Utveckla kultur och värderingar

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum

©ann nyström design