aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutvecklingMätning och styrning som ger resulta
t
Med det balanserade styrkortet som metod kan vi ge ditt företag en nyanserad och överskådlig helhetsbild över de kritiska faktorer, som är avgörande för företagets utveckling och tillväxt och därmed de mått/mätetal som företaget bör fokusera på i sin styrning av verksamheten.

Det balanserade styrkortet arbetar utifrån följande fem perspektiv:
• Ekonomi – Bra finansiella resultat (vinst)
• Kund – Nöjda kunder
• Intern Process – Processkvalitet och –effektivitet
• Innovation/utveckling – Nya bättre produkter/
   tjänster
• Medarbetare – Nöjda medarbetare

Utifrån företagets vision definieras för varje perspektiv mål, strategier och de faktorer som är kritiska för företagets framgång. Härifrån definieras sedan de mått/mätetal som verksamheten ska styras efter.

På detta sätt skapas länken mellan företagets vision och den operativa verksamheten som leder till ett framtidsfokus som traditionell ekonomistyrning inte klarar.

Många företag anlitar oss i samband med sin affärsplanering för att skapa en tydlig målbild som därefter lätt kan brytas ner på avdelnings- och gruppnivå.

Vi erbjuder även utbildning i metoden, exempelvis för ledningsgrupper eller för chefer på olika nivåer.

 

 


Organisationsutveckling
Skapa effektivitet i organisationen
Mätning och styrning som ger resultat
Hantera förändringsprocesser framgånsrikt
Utveckla kultur och värderingar

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum

©ann nyström design