aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutvecklingSkapa effektivitet i organisationen
Hårdnande konkurrens och lönsamhetskrav i dagens företag skapar nya roller och utmaningar, i all synnerhet för interna stödfunktioner såsom Ekonomi och Human Resources (HR). Utmaningen för dessa supportenheter är att, med oförändrat eller minskat antal resurser, bli mer av en affärspartner till ledning och affärsverksamhet samt utgöra ett proaktivt stöd i affärsstyrningen.

För att lyckas med denna utmaning behöver stödfunktionerna organisera arbetet effektivt, minimera transaktionshantering och lägga tiden på värdeskapande analyser och styrning av verksamheten.

aspiro organisationsutveckling har utvecklat en metod för att skapa effektiva ekonomi- och HR-enheter. Metoden är väl beprövad och vi har genomfört lyckosamma förändringsprojekt på ett stort antal företag inom en mängd olika branscher.

Vi tillämpar en helhetssyn och fokuserar följande fyra byggstenar:

• effektiva processer
• rätt IT-stöd
• rätt personal- och organisationsstruktur
• rätt kundfokus

Status inom de fyra områdena analyseras varefter vi skapar en målbild för framtidens ekonomi-/HR-enhet. Därefter tar vi fram en konkret åtgärdslista med nödvändiga förbättringsåtgärder för att nå till de uppsatta målen. Åtgärderna värderas och prioriteras, vilket underlättar implementering och genomförande.

 


Organisationsutveckling
Skapa effektivitet i organisationen
Mätning och styrning som ger resultat
Hantera förändringsprocesser framgånsrikt
Utveckla kultur och värderingar

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum

©ann nyström design