aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Personlig utveckling - Utveckla din potential

Tänk om …

• du upptäckte ditt syfte med livet, om du
   fick veta varför du är här…

• du förverkligade dina drömmar…

• du använde hela din potential…

… hur skulle ditt liv förändras?


Det här är ett utvecklingsprogram för dig som:

• börjat fundera över livet och livets villkor

• behöver stanna upp och reflektera över
   din situation

• vill göra förändringar i livet

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan och vi inspireras av såväl gestaltpsykologi som psykosyntes. Vi arbetar med samtal, bilder och guidningar. Vi ger dig tid att fundera över frågor som:

• Varför är jag här?
• Vad drömmer jag om?
• Vilken är min potential?
• Vad hindrar mig?
• Vad hjälper mig?
• Vart är jag på väg?
• Vad vill jag förändra?

Programmet omfattar 6 dagar fördelat på 3 tillfällen.Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling
Utveckla din potential
Utveckla din intuition
Meditation

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design