aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Utveckla din intuition
Intuitionen, eller magkänslan, är ett viktigt verktyg som vi många gånger bortser ifrån och inte riktigt lyssnar på. Vi låter istället det logiska resonemanget råda, trots att magkänslan säger något annat – och vi inser i efterhand att vi skulle ha gjort annorlunda.

Anledningen till att vi många gånger inte litar på vår intuition är att vi inte kan förstå den, den finns bara där – som en känsla, en aning, en visshet – utan att vi kan härleda den med logik och fakta. Rätt använd kan dock intuitionen leda dig rätt, den är ett kraftfullt verktyg som ger dig tillgång till dina inre resurser.

 Med vårt program omfattande 2 dagar fördelat över 2 tillfällen får du en bred bas av kunskap och medvetenhet om hur din intuition verkar. Vi arbetar med en blandning av praktiska övningar och teori som syftar till att stärka din självkännedom, trygghet och tillit till dig själv så att du medvetet kan använda intuitionen i din yrkesroll som i livet i stort.


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling
Utveckla din potential
Utveckla din intuition
Meditation

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design