aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Meditation
Forskning har visat att regelbunden meditation ger positiva effekter på flera plan, allt från att hitta lugnet i kroppen och bli mer fokuserad till att faktiskt bli gladare och mer tillfreds med livet. Genom vårt basprogram lär du dig grunderna i en meditation som har sitt ursprung i USA och som baseras på en serie mentala verktyg som du får lära dig och kan nyttja i vardagen på hemmaplan.Det här är en kurs för dig som vill få verktyg för att skapa lugn och harmoni, bli mer närvarande i nuet, bli bättre på att hålla fokus på sådant som är viktigt för dig, öka din intuitiva förmåga, få lättare att förändra gamla mönster samt skapa mera plats för det liv du vill leva.

Målet är att integrera kropp och själ genom energimedvetenhet och mentala verktyg samt avlägsna inre begränsningar.

Grundkursen omfattar 12 timmar fördelat på 2 tillfällen.

Omdömen från kursdeltagare >Meditation II – fördjupningskursen – vidgar fältet och ger dig ännu djupare kunskaper och verktyg hur du aktivt kan finna ditt välmående. Vi anordnar såväl öppna som företagsanpassade kurser.


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling
Utveckla din potential
Utveckla din intuition
Meditation

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design