aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Praktisk stresshantering och livsbalans
Vår erfarenhet är att många människor inte ger kroppen och själen de tillfällen till återhämtning som den behöver. Livet snurrar på i så högt tempo att vi många gånger inte är medvetna om hur vi egentligen mår. Vi saknar tid för reflektion, tid att lyssna på oss själva och på vad vi behöver för att må bra. Konsekvensen blir ökad ohälsa och sämre prestationer. Den verkliga utmaningen är att skapa en hållbar tillvaro – balans mellan egna resurser och yttre krav och förväntningar, att ställa rimliga krav på sig själv och att sätta sina gränser. Att helt enkelt hitta sin egen formel för att prestera bra och nå uppsatta mål samtidigt som du har balans i livet.Vi arbetar aktivt med att hjälpa människor att kartlägga, se och hantera sin livssituation och därmed ge förutsättningar att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Vi erbjuder ett program för praktisk stresshantering och livsbalans omfattande totalt fyra dagar fördelat på två tillfällen (2 + 2 dagar).

Vi varvar teori med praktiska övningar och du får tillfälle att aktivt arbeta med dig själv och din egen situation.

Efter programmet finns möjlighet att välja enskild handledning för ytterligare utveckling och förbättring av situationen. Handledningen omfattar 1,5 tim ca 1 gång per månad under sex månader.

Några röster från utvecklingsprogrammet >Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående
Praktisk stresshantering och livsbalans
Medveten andning
Sorgbearbetning

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design