aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Medveten andning
Varje dygn andas vi 20 000 – 25 000 gånger. Med det sagt är en bra andning oerhört viktigt. Att vi andas vet vi, men HUR vi andas är det inte så många som har koll på. Utifrån vår erfarenhet är det många människor som andas på ett sätt som har stort utrymme till förbättring. En bra andning är oerhört viktigt för såväl ditt välbefinnande och hälsa som för dina prestationer. Och omvänt – en ineffektiv andning leder till en rad negativa konsekvenser eftersom syret inte når fram till muskler och organ på ett bra sätt.

 Vårt program i medveten andning ökar din förståelse för hur viktig andningen är för välbefinnandet, du lär dig skillnaden mellan bra och dåliga andningsvanor samt får enkla verktyg för att förbättra din andning.


Organisationsutveckling

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående
Praktisk stresshantering och livsbalans
Medveten andning
Sorgbearbetning

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design