Några röster från utvecklingsprogrammet

”En mycket inspirerande och tankeväckande kurs med två mycket engagerade lärare”

”För mig gav kursen insikter i frågor som jag normalt inte funderar på. I mitt liv funderar jag ytterst lite på inre mjuka frågor av typen stresshantering och livsbalans. Det blir oftast tankar på yttre saker av typen: laddning inför lopp, vad ska vi hitta på till helgen, behöver jag någon ny elektronik. Kursen gav mig tid möjlighet att fundera på dessa mjuka frågor och väcka tankarna på nya områden som jag bör utveckla mig inom. Jag rekommenderar kursen”.

”Kursledarna höll en mycket hög klass och båda två ingav ett lugnt och tryggt förhållningssätt. Det kändes att de var noga förberedda. De var även mycket lyhörda för gruppen och dess åsikter samt var mycket noga med att gruppens förväntningar kom fram och infriades.  Det var en bra blandning av teori och praktik där de även såg till att blanda gruppen i olika grupperingar. Jag kan varmt rekommendera andra gå denna kurs. Kursledarna jobbar bra ihop som ett team och de fick ihop oss som en trygg grupp där vi alla kände att vi kunde öppna upp oss och ge av våra erfarenheter.”

”Jag tycker att programmet förstärkte och underströk insikter som jag redan kommit fram till. Mest givande var att kunna dela detta med kollegor som upplevt liknande situationer och att vi gavs möjligheten att diskutera fritt kring hur vi vill och kan hantera olika situationer. Handledarna kändes kunniga och erfarna och hade en ödmjuk inställning vilket främjade diskussionsklimatet i gruppen”.