aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Teamutveckling
Utveckling av arbetsgrupper och team syftar till att stärka vi-känslan, kommunikationen och öka tryggheten i gruppen så att teamet förmår arbeta mer effektivt och målfokuserat. Det handlar här om att ta tillvara potentialen hos varje individ så att teamet som helhet blir starkare och kan prestera bättre resultat.

Vi arbetar med dialogen som främsta redskap och öppnar upp för individerna att visa mer av sig själva. Våra interventioner syftar främst till att skapa medvetenhet och insikter kring egna mönster och gruppmönster, vilket skapar förutsättningar att vilja förändra och förbättra.

Vi erbjuder utveckling och stöd till

• Ledningsgruppen

• Den nya gruppen

• Gruppen som behöver inspireras

• Gruppen som har kört fast

• ProjektgruppenOrganisationsutveckling

Teamutveckling
Konflikthantering

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design