aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutveckling
 

aspiro organisationsutveckling

Konflikthantering
Ibland uppstår meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen som utvecklas till en mer eller mindre öppen konflikt. Vi vet att konflikter tar mycket av den energi, motivation och arbetsglädje som så väl behövs för att göra ett bra arbete. I värsta fall sjunker effektiviteten så pass mycket att det börjar märkas i lönsamheten, kanske också i form av sjukskrivningar. Konflikten behöver hanteras.

 

Vår insats går ut på att samla de parter som är oense under 1–3 dagar för att skapa tid och rymd för aktuell frågeställning, tankar och känslor. Ibland föregås dagarna med inblandade parter med individuella samtal med var och en i syfte att förstå mer om konflikten. Efter 4–6 veckor gör vi en uppföljning med inblandade parter för att säkerställa att insatserna fått önskad effekt.

Konflikter handlar dock sällan om själva sakfrågan, utan oftast om hur den uttrycks och hur vi agerar.

De involverade blir här medvetna om det egna ansvaret, språkbruk och kroppsspråk. När var och en har uppnått individuell insikt att alla bär sin del av ansvaret i konflikten finns möjlighet att komma vidare.Organisationsutveckling

Teamutveckling
Konflikthantering

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum


©ann nyström design